تبلیغات

گزارش کلاس احکام

گزارش کلاس احکام

کلاس احکام روز ۹۶/۴/۲۶ دوشنبه موضوع بحث : شروع تقلید گزیده ای از سخنان این جلسه: تقلید ابتدایی از مرجع مرده جایز نیست مگر اینکه عالمی که مرده اعلم باشد ما باید برای تقلید ابتدائیمان از عالم اعلم تقلید کنیم برای شناخت عالم اعلم باید باید از دو نفر عادل ...

ادامه ی مطلب ...
گزارش کلاس احکام روز چهارشنبه تاریخ ۹۶/۴/۲۸

گزارش کلاس احکام روز چهارشنبه تاریخ ۹۶/۴/۲۸

گزارش کلاس احکام روز چهارشنبه تاریخ ۹۶/۴/۲۸ گزیده کلاس:   ادامه بحث تقلید و نظر امام صادق (ع) درباره سبک شماردن نماز در اعتقادات و اصول دین نباید تقلید کرد تقلید فقط در فروع دین جایز است در مسائل اخلاقی هم جائز است در بحث عقاید نیاز است مطالعه داشته با...

ادامه ی مطلب ...